6:30-9:00

6.30 - 8:00

Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, ruchowe, muzyczne, tematyczne. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe - praca w małych zespołach lub indywidualna (np. rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki). Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego.

8:00 - 8:15

Prace porządkowe. Zabawy ruchowe. Ćwiczenia poranne.

8:15 - 8:30

Czynności samoobsługowe przed śniadaniem, nabywanie prawidłowych nawyków higienicznych.

8:30 - 8:45

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

8:45 - 9:00

Przygotowanie dzieci i sali do zajęć.

9:00-12:30

9:00 - 10:30

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Działania podejmowane w ramach rozwijania kompetencji kluczowych. Działania/zabawy wynikające  z realizacji Planu Daltońskiego, własnej aktywności i potrzeb dzieci.

10:30 - 11:30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, terenowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym. Wycieczki organizowane przez nauczyciela, wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna lub w małych zespołach wspomagająca i korygująca rozwój dziecka. Prace porządkowe.

11:30 - 11:45

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu - pełnienie dyżurów.

11:45 - 12:30

Obiad - poznawanie zasad kulturalnego zachowania przy stole w trakcie posiłków; samodzielne posługiwanie się sztućcami; porządkowanie naczyń po skończonym posiłku.

12:30-16:30

12:30 - 13:00

Odpoczynek poobiedni - zabawy wyciszające, relaksacyjne. Słuchanie bajek, opowiadań. Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne w sali.

13:00 - 13:45

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe.

13:45 - 14:00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 - 14:30

Podwieczorek.

14:30 - 16:30

Zabawy swobodne w sali służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne. Praca indywidualna lub w małych zespołach, wspomagająca i korygująca rozwój dziecka. Działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego. Czynności porządkowe.

Image
Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 17
tel.  (41) 39-00-780 wicedyrektor,
(41) 39-00-782 przedszkole - hol
 
Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 17
tel.  (41) 39-00-780 wicedyrektor,
(41) 39-00-782 przedszkole - hol
 

Godziny otwarcia:

  •  poniedziałek- piątek od 6.30-16.30
©2021. Przedszkole Publiczne nr 4. Wszelkie prawa zastrzeżone